Arquetica
Persones majors, Accessibilitat, Reforma | Millora accessibilitat

Habitatge 1101

Millora accessibilitat

habitatge particular

Millora de l'accessibilitat en habitatge particular entre mitgeres mitjançant la implantació d'un element elevador vertical.

La reforma plantejada d'incorporació de l'elevador ha permès recuperar l'ús de totes els espais de la casa, fent entendre de nou l'habitatge com una unitat. No només s'ha aconseguit millorar l'accessibilitat, sinó que s'han revaloritzat els espais i s'han ampliat les possibilitats que el propi habitatge oferia als seus propietaris i familiars.

CIUTAT

Terrassa

ARQUITECTO

Marc Fernández

SITUACIÓN

Barri de Ca n'Aurell

AÑO

2012

SUPERFICIE

45,00 m²

CONSTRUCTOR

José Martínez Ruíz

PROMOTOR

Particular

IMÁGENES

© Xavier Escolano

COLABORADORES

Daniel J. Vidal, arquitecte

COMPARTIR PROJECTE