SERVEIS D'ARQUITECTURA I ACCESSIBILITAT

SERVEIS D'ARQUITECTURA I ACCESSIBILITAT

Oferim un servei de consultoria, disseny i gestió de projectes i obres d'arquitectura i millora de l'accessibilitat i adaptació d'habitatges, edificis, comunitats de propietaris, equipaments, establiments turístics, espais urbans, etc., amb especial atenció a les persones grans i/o aquelles amb alguna discapacitat, tant física com sensorial.

 • 1. CONSULTORIA D’ACCESSIBILITAT
 • 2. ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L’HABITATGE
 • 3. RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE
 • 4. CONSULTORIA D'ARQUITECTURA
Urbana | Turística | Edificis | Habitatge

1. CONSULTORIA D’ACCESSIBILITAT:
Urbana | Turística | Edificis | Habitatge

 • Assessorament en accessibilitat
 • Auditories sobre accessibilitat
 • Estudis d’accessibilitat
 • Projectes d’accessibilitat, reforma i adaptació, rehabilitació
 • Plans d’accessibilitat, per administracions i empreses
ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

2. ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

 • Estudi socio-sanitari i informe de necessitats
 • Projecte tècnic de reforma i adaptació de l’habitatge
 • Gestió i pressupost de l’obra de reforma d’adaptació
 • Gestió i direcció de l’obra a realitzar
 • Lliurament obra acabada
RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

3. RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

 • Recull de necessitats i pressupost de l'operació
 • Recerca del habitatge/s
 • Presentació al client de la proposta d’habitatge
 • Gestió de la compra de l’habitatge
 • Gestió i direcció de l' execució de l’obra
 • Lliurament obra acabada
 • Interiorisme i amoblement
Projectes | Obres

4. CONSULTORIA D'ARQUITECTURA:
Projectes | Obres

Tenim una clara vocació d'ajudar i acompanyar els nostres clients durant aquest camí en la seva pressa de decisions, per garantir l'equilibri entre la millor qualitat possible i el seu cost, així com controlant acuradament el temps d'execució fixat.

 • Obra nova
 • Reforma i Rehabilitació
 • Interiorisme
 • Planejament urbanístic
 • Urbanització i espais públics
 • Informes ITE - IEE, cèdules i certificats CEE
 • Estudis de viabilitat
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ACCESSIBILITAT

SERVEIS D'ARQUITECTURA I ACCESSIBILITAT

Oferim un servei de consultoria, disseny i gestió de projectes i obres d'arquitectura i millora de l'accessibilitat i adaptació d'habitatges, edificis, comunitats de propietaris, equipaments, establiments turístics, espais urbans, etc., amb especial atenció a les persones grans i/o aquelles amb alguna discapacitat, tant física com sensorial.

 • 1. CONSULTORIA D’ACCESSIBILITAT
 • 2. ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L’HABITATGE
 • 3. RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE
 • 4. CONSULTORIA D'ARQUITECTURA
Urbana | Turística | Edificis | Habitatge

1. CONSULTORIA D’ACCESSIBILITAT:
Urbana | Turística | Edificis | Habitatge

 • Assessorament en accessibilitat
 • Auditories sobre accessibilitat
 • Estudis d’accessibilitat
 • Projectes d’accessibilitat, reforma i adaptació, rehabilitació
 • Plans d’accessibilitat, per administracions i empreses
ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

2. ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

 • Estudi socio-sanitari i informe de necessitats
 • Projecte tècnic de reforma i adaptació de l’habitatge
 • Gestió i pressupost de l’obra de reforma d’adaptació
 • Gestió i direcció de l’obra a realitzar
 • Lliurament obra acabada
RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

3. RECERCA I ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L'HABITATGE

 • Recull de necessitats i pressupost de l'operació
 • Recerca del habitatge/s
 • Presentació al client de la proposta d’habitatge
 • Gestió de la compra de l’habitatge
 • Gestió i direcció de l' execució de l’obra
 • Lliurament obra acabada
 • Interiorisme i amoblement
Projectes | Obres

4. CONSULTORIA D'ARQUITECTURA:
Projectes | Obres

Tenim una clara vocació d'ajudar i acompanyar els nostres clients durant aquest camí en la seva pressa de decisions, per garantir l'equilibri entre la millor qualitat possible i el seu cost, així com controlant acuradament el temps d'execució fixat.

 • Obra nova
 • Reforma i Rehabilitació
 • Interiorisme
 • Planejament urbanístic
 • Urbanització i espais públics
 • Informes ITE - IEE, cèdules i certificats CEE
 • Estudis de viabilitat
Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia sobre confort, adaptació i accessibilitat.