Arquetica
ACTUALITAT

Notícies relacionades amb el sector

01_GALVANI86_ARQUETICA_GENTGRAN-img-principal

De local comercial a habitatge. Reforma integral

El projecte planteja la reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a activitat comercial, en un habitatge, apartament de mercat, però posant el focus en el perfil de gent gran, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort .

Veure més

Habitatge unifamiliar entre mitgeres

El projecte planteja la reforma i ampliació d’un antic habitatge unifamiliar entre mitgeres, per reconvertir-lo en un habitatge actual i a mida dels nous usuaris. Aquest vestit a mida, a més de complir amb els requeriments funcionals de tota nova vivenda, dóna resposta a les necessitats de la família reflectint els seus hàbits amb un caràcter personalitzat, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort.

Veure més
ARQUETICA Josep Tarradellas 13

Josep Tarradellas 13 – Adaptació vestíbul

L’objectiu principal en aquest projecte era eliminar les barreres arquitectòniques existents, buscant garantir l’accés des del carrer fins a l’ascensor sense cap dificultat, per a tots els habitants de l’edifici.

Veure més

Millora en l’accessibilitat en habitatge unifamiliar

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

De local comercial a habitatge. Reforma integral

Reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a estudi de pintura, en un apartament per a dues persones grans que decideixen emancipar-se i donar un gir a les seves vides.

Veure més

PRODIS – adaptació de la recepció

Reforma i millora de l’accessibilitat del mostrador de recepció.

Veure més

Reforma interior en un habitatge Dúplex

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element d’elevació vertical en un habitatge dúplex.

Veure més

Elevador en habitatge unifamiliar

Millora de l’accessibilitat en habitatge particular entre mitgeres mitjançant la implantació d’un element elevador vertical.

Veure més

COAC Vallés – Reforma en l’accés de la seu

Reforma de l’accés a la seu de la Delegació del Vallés del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Veure més
Contacta’ns
close slider