Arquetica
Escuela Cuna Giravolt
Instal·lació de plataforma elevadora

Escola bressol “Giravolt” – Adaptació vestíbul

Millora accessibilitat - Reforma interior – Eliminació barreres arquitectòniques - Equipament accessible

Reforma interior - Elevador en vestíbul

El projecte planteja l'eliminació de les barreres arquitectòniques existents a l'interior del vestíbul de l'escola bressol, per a aconseguir garantir el còmode trànsit i deambulació de totes les persones, sense cap dificultat.

"El disseny del conjunt no està renyit amb la millora de l'accessibilitat, al contrari, li dóna protagonisme, potenciant-la."

La proposta planteja la instal·lació d'una plataforma elevadora vertical a 90 graus, que colonitza el costat esquerra del vestíbul i s'integra en el conjunt de l'escala. També s'intervé en el paviment a fi de millorar la lectura i comprensió de l'espai.

La voluntat de la implantació és la integració de l'element elevador de tal manera que la intervenció es llegeixi com a part del vestíbul i no com un afegit. El disseny del conjunt no està renyit amb la millora de l'accessibilitat, al contrari, li dóna protagonisme, potenciant-la.

Coneix també els nostres serveis aquí i recorda, si tens un projecte en ment, escriu-nos.

CIUTAT

Terrassa

ARQUITECTE

Marc Fernández

SITUACIÓ

Barri de la Maurina

ANY

2019

PROMOTOR

Ajuntament de Terrassa

IMATGES

w2brenders

COL·LABORADORS

Alejandro Castro, arquitecte

COMPARTIR PROJECTE