Arquetica
INTERIOR ACCESSIBILITAT

Habitatge 1805

2018 Cambrils

Projecte millora accessibilitat

Reforma i millora de l'accessibilitat mitjançant la implantació d'un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

El projecte resol l'accessibilitat interior de l'habitatge mitjançant la implantació d'un prisma (element elevador), en el centre de gravetat de la planta, que cus verticalment els quatre diferents nivells de l'habitatge. Dóna una resposta funcional òptima versus l'accessibilitat, no envaint cap espai privatiu de l'habitatge, permetent sempre l'embarqui des dels espais de circulació existents.

La disposició i definició constructiva de l'elevador redefineix l'espai on s'implanta, sense por a adquirir protagonisme i caracteritzar d'una nova manera el cor de l'habitatge.

La intervenció també resol l'accessibilitat del bany afectat per les obres, allunyant-se d'una actuació genèrica, buscant sempre la complicitat amb el client, donant com a resultat una personalització i qualitat a mesura dels seus usuaris.

CIUTAT

Cabrils

ARQUITECTE

Marc Fernández

SITUACIÓ

Urb. Can Tolrà

ANY

2018

SUPERFÍCIE

45,00 m²

CONSTRUCTOR

ADOM AUTONOMIA BJ, S.L.

PROMOTOR

Particular

IMATGES

@ Xavier Escolano

COL·LABORADORS

Miquel Puig, interiorista

COMPARTIR PROJECTE