Realitzem un servei integral en el qual cobrim tot el procés de reforma i adaptació des de la primera visita amb el client fins a l’últim dia de lliurament de l’obra, sense descurar la personalització de cada intervenció, en relació a les necessitats concretes de cada client. Per a aconseguir-ho ens recolzem en col·laboradors del sector soci-sanitari amb els quals avaluem les capacitats de cadascun dels nostres usuaris, en relació al seu habitatge i, conjuntament amb l’estudi dels espais d’aquesta, proposem una adaptació del seu espai vital que faciliti el màxim confort i garanteixi la màxima autonomia i independència.

El nostre objectiu és garantir la permanència en cada llar el màxim temps possible, fent que els espais responguin i s’adaptin als seus habitants, per a així disposar d’un habitatge sense data de caducitat.

Estudio soci-sanitari | Estudi tècnic | Projecte d'adaptació | Direcció d'obra | Pressupost i Gestió de l'obra de reforma i adaptació | Lliurament obra acabada

Altres serveis

Consultoria d’accessibilitat per a professionals i particulars

Projectes d’arquitectura i accessibilitat

Disseny i implementació de domòtica a la llar

Recerca d’habitatges accessibles

Administració i gestió econòmica d’obres