MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT PER MITJÀ DE LA IMPLEMENTACIÓ DE DOMÒTICA

L’objectiu principal del servei és millorar l’accessibilitat a la llar per a proporcionar seguretat, facilitat d’ús, control energètic i comunicació amb els teus familiars tant dins com fora de l’habitatge.

Mitjançant una entrevista i una visita d’avaluació de l’habitatge, es dissenya i proposa una implementació de control d’entorn que passa per proporcionar independència i autonomia per a la realització de les tasques del dia a dia, produir un estalvi i control eficient de les instal·lacions, permetre una comunicació permanent entre el/els usuari/s de l’habitatge i aquells amb els que es desitgi contactar, familiars o cuidadors i gestionar la seguretat principalment davant del control d’accés, inundació i gasos.

A partir d’aquí s’avalua i decideix la implantació per paquets o una implantació integral, en relació amb la mida, la dificultat i el cost de la proposta escollida.

Avaluació necessitats | Disseny del control d'entorn a mida | Proposta d'implantació

A través d’un dels nostres col·laboradors principals, ADOM- ACCESSIBILITAT | ADAPTACIÓ | AUTONOMIA: http://adom-autonomia.com/, amb el que formem un tàndem ideal per al disseny i la integració domòtica en habitatges per a gent gran i/o amb qualsevol tipus de discapacitat, us ensenyem diferents possibilitats de control d’entorn que es poden implementar en la llar, amb les que es millora l’accessibilitat, la seguretat, la comunicació, alhora que es faciliten les activitats diàries en el nostre espai vital, guanyant confort general i per tant qualitat de vida, tant per a l’usuari com per als seus familiars.

Clients relacionats

Altres serveis

Consultoria d’accessibilitat per a professionals i particulars

Projectes d’arquitectura i accessibilitat

Disseny i adaptació funcional de l’habitatge

Recerca d’habitatges accessibles

Administració i gestió econòmica d’obres