Arquetica
Equipament - Residència – Habitatges - Accessibilitat universal

Projecte Prodis: de residència a llar

UNA RESIDÈNCIA QUE ACONSEGUEIX ACONSEGUIR NORMALITZAR LA VIDA GRÀCIES A LA INTEGRACION DE TECNOLÓGIA EN L’ESPAI VITAL

 

L’actuació té per objecte proposar una alternativa a l’actual model de residència col·lectiva amb caràcter permanent, per a aquells perfils de persones que necessiten una alternativa a la pròpia llar. En aquesta ocasió es planteja cobrir aquesta necessitat per a unes 45 persones amb discapacitat intel·lectual.

L’encàrrec neix de la FUNDACIÓ PRODIS, amb la ferma voluntat de desmuntar la clàssica residència vertical en pro d’un nou model que posés en el centre a la persona usuària i resolgués la necessitat d’allotjament permanent, com a alternativa a la pròpia llar, amb una solució el més propera possible a l’habitatge particular. En aquesta direcció calia allunyar-se del model residencial col·lectiu, com a equipament hoteler-sanitari i acostar-se a el model residencial particular, com a agrupació d’habitatges amb serveis.

VISTA GENERAL DEL PROJECTE

A més d’aquest model residencial – edificatori, la idea anava més enllà, resultant imprescindible que aquest tipus de residència no fos un corpuscle aïllat del món real, calia que formés part, tant constructivament com socialment del teixit urbà i social existent, integrant-se tant a la ciutat com en la societat.

Per tant, el primer pas va ser una acurada selecció d’habitatges, dins el parc edificat existent, de diverses mides i amb una posició relativa entre elles que permetés entendre un conjunt de gestió única, però preservés la identitat de cada habitatge. Aquesta premissa ens va portar a treballar contra el parc edificat públic de l’ajuntament de Terrassa, que va participar activament de la idea del projecte i va posar a disposició de l’entitat la possibilitat de seleccionar un tipus d’habitatges, que a més de ser uns habitatges a l’ús en planta superior, disposaven d’unes plantes inferiors, amb espais diàfans i polivalents que funcionaven com a desfogament dels propis habitatges, a més d’afavorir les activitats col·lectives dels usuaris del conjunt. Tots els habitatges disposen d’accés des de la comunitat de propietaris que les contenen, i donen a l’interior, a uns patis, que l’actuació va connectar, comunicant-los tots, per connectar el conjunt, creant la residència horitzontal.

A partir d’aquest plantejament general, que permet entendre el cos de l’actuació, els habitatges havien de resoldre, a nivell d’accessibilitat, tant la pròpia deambulació horitzontal com la vertical entre les dues plantes que les conformaven, a més de l’accessibilitat general de la residència. L’actuació es va plantejar a dues bandes, l’arquitectònica i la tecnològica, combinant solucions constructives i instal·lacions que van permetre assolir l’objectiu de la plena eliminació de barreres, tant en els propis habitatges com en el conjunt residencial.

Una veritable alternativa a la pròpia llar, mantenint la independència dels diferents nuclis de convivència, dins d’un conjunt residencial, sense barreres, que desmunta física i conceptualment la residència tradicional, però es gestiona com una única entitat.

ESPAIS D’ACTUACIÓ

La superfície de sostre residencial intervinguda està per sobre dels 1.000,00m², repartits entre 7 UNITATS DE CONVIVÈNCIA, d’entre 4 usuaris i 7 per unitat. Cobrint un total de 47 PLACES RESIDENCIALS, de les que trobem 15 HABITACIONS INDIVIDUALS i la resta dobles.

L’actuació gaudeix de plena accessibilitat general, a partir de 3 ELEVADORS VERTICALS plenament integrats en el conjunt residencial, a més de 21 PLACES ACCESSIBLES i 18 BANYS ADAPTATS, disposant sempre de 2 banys per unitat de convivència.

ÀREES COMUNES

L’actuació proposa espais diàfans i polivalents que funcionaven com a alleujament dels propis habitatges, afavorint les activitats col·lectives dels usuaris.

INTERIOR HABITATGE

L’actuació busca ampliar els espais, eliminar totes les barreres físiques, potenciar la llum natural per a aconseguir l’ambient càlid i confortable d’una llar.

HABITACIONS

L’actuació pretén caracteritzar aquests espais a fi que els usuaris els hi apropiïn i personalitzin. Espais privats, potenciant la intimitat i el confort i amb la tecnologia integrada.

BANYS

Actuació sobre 18 banys del conjunt dotant-los de plena accessibilitat i adaptant-los tant per als usuaris com per al personal de suport.

FITXA PROJECTE

CIUTAT
Terrassa

SITUACIÓ
Barrio de Torresana

ANY
2015-2018

SUPERFÍCIE
1.000,00m²

CONSTRUCTOR/S
EQUIP PRODIS – ADOM – FEM LLAR

PROMOTOR
PRODIS – PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA

IMATGES
@ Xavier Escolano

ARQUITECTES
Marc Fernández

COL·LABORADORS
Irene Raya, arquitecta

ARQUITECTE TÈCNIC
Felipe Puerto

COMPARTIR PROJECTE
Contacta’ns
close slider