Arquetica
ACTUALITAT

Notícies relacionades amb el sector

01_GALVANI86_ARQUETICA_GENTGRAN-img-principal

De local comercial a habitatge. Reforma integral

El projecte planteja la reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a activitat comercial, en un habitatge, apartament de mercat, però posant el focus en el perfil de gent gran, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort .

Veure més

Habitatge unifamiliar entre mitgeres

El projecte planteja la reforma i ampliació d’un antic habitatge unifamiliar entre mitgeres, per reconvertir-lo en un habitatge actual i a mida dels nous usuaris. Aquest vestit a mida, a més de complir amb els requeriments funcionals de tota nova vivenda, dóna resposta a les necessitats de la família reflectint els seus hàbits amb un caràcter personalitzat, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort.

Veure més
ARQUETICA Josep Tarradellas 13

Josep Tarradellas 13 – Adaptació vestíbul

L’objectiu principal en aquest projecte era eliminar les barreres arquitectòniques existents, buscant garantir l’accés des del carrer fins a l’ascensor sense cap dificultat, per a tots els habitants de l’edifici.

Veure més

Millora en l’accessibilitat en habitatge unifamiliar

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

De local comercial a habitatge. Reforma integral

Reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a estudi de pintura, en un apartament per a dues persones grans que decideixen emancipar-se i donar un gir a les seves vides.

Veure més

PRODIS – adaptació de la recepció

Reforma i millora de l’accessibilitat del mostrador de recepció.

Veure més

Reforma interior en un habitatge Dúplex

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element d’elevació vertical en un habitatge dúplex.

Veure més
Contacta’ns
close slider