ACTUALITAT

Notícies relacionades amb el sector

VIV 44 – Habitatge unifamiliar en cantonada

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

VIV43 – Adaptació funcional d’habitatge unifamiliar

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

LOCAL21 – Reconversió de local en habitatge

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

AAJM – Rampa en espai públic

El projecte planteja eliminar les barreres arquitectòniques a l’entrada de l’entitat cultural AAJM (Amics de les Arts i Joventuts Musicals) mitjançant la implantació d’un element singular, d’arquitectura efímera, dipositat a la vorera i amb caràcter removible. Condicions principals de l’administració per poder actuar a l’espai públic, a més de no produir cap estrangulament a la vorera que condicionés el pas de tots els ciutadans, amb comoditat i total accessibilitat.

Veure més
01_GALVANI86_ARQUETICA_GENTGRAN-img-principal

LOCAL86 – Reconversió de local en habitatge

El projecte planteja la reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a activitat comercial, en un habitatge, apartament de mercat, però posant el focus en el perfil de gent gran, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort .

Veure més

VIV107 – Habitatge unifamiliar entre mitgeres

El projecte planteja la reforma i ampliació d’un antic habitatge unifamiliar entre mitgeres, per reconvertir-lo en un habitatge actual i a mida dels nous usuaris. Aquest vestit a mida, a més de complir amb els requeriments funcionals de tota nova vivenda, dóna resposta a les necessitats de la família reflectint els seus hàbits amb un caràcter personalitzat, dissenyant els espais i la relació entre ells per proporcionar el màxim confort.

Veure més
ARQUETICA Josep Tarradellas 13

JTARRADELLAS13 – Adaptació de vestíbul en CCPP

L’objectiu principal en aquest projecte era eliminar les barreres arquitectòniques existents, buscant garantir l’accés des del carrer fins a l’ascensor sense cap dificultat, per a tots els habitants de l’edifici.

Veure més

VIV04 – Adaptació funcional d’habitatge unifamiliar

Reforma i millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’un element elevador en un habitatge unifamiliar aïllat.

Veure més

LOCAL122 – Reconversió de local en habitatge

Reconversió integral d’un local en planta baixa, destinat a estudi de pintura, en un apartament per a dues persones grans que decideixen emancipar-se i donar un gir a les seves vides.

Veure més
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar?