Imagen Portada - eje conector norte-sur
Urbanització | Espai públic accessible

PUE QUINTA NORMAL – Planejament urbà

Arquitectura per a tothom / Transformació urbana / Accessibilitat universal

Pla urbà estratègic - QUINTA NORMAL

Recuperant la capacitat dels territoris

Els Plans Urbans Estratègics (PUE) zona intercomuna de la Regió Metropolitana, són una eina de gestió territorial que, partint d'una reflexió estratègica, permet desenvolupar una cartera de projectes urbans coherents per al territori. Tenen com a objectiu principal detonar processos de transformació urbana en diverses localitats i àrees urbanes, per a això busquen generar, potenciar i/o recuperar la capacitat dels territoris.

Els PUE desenvolupen projectes urbans coherents, buscant la transformació urbana en diverses localitats.

Per a l'Elaboració dels PUE de la Regió Metropolitana, s'ha identificat una línia d'acció que busca renovar i valorar àrees urbanes d'interès històric, patrimonial i cultural que a la data presenten una imatge urbana heterogènia i en molts casos amb una evident deterioració de l'espai públic.

Objectius clars - Transformació i millora constant

L'objectiu general de l'estudi és elaborar un Pla Mestre capaç de gatillar processos de transformació i millora, d'impacte intercomunal, a través d'intervencions en l'espai públic. Els objectius específics, depenent de les particularitats de cada àrea, amb especial atenció als dèficits en els estàndards de qualitat de l'espai públic, són:

 • Aprofundir la reflexió estratègica (els fonaments del pla) de les àrees d'intervenció.
 • Elaborar un pla físic d'intervenció amb focus en l'Espai Publico.
 • Comptar amb una cartera de projectes estratègics a 10 anys, postulables al Banc Integrat de Projectes.
 • Definir un projecte detonant.
 • Elaborar un pla d'acció i gestió per al Pla Urbà Estratègic de les àrees d'intervenció seleccionades.

El polígon proposat respon al reconeixement de l'enclavament industrial-residencial existent al nord de la comuna de Cinquena Normal. Abarca una superfície de 225 Ha, limitant a sud amb l'eix Carrascal i a nord amb el riu Mapocho.

L'Àrea d'intervenció proposada, malgrat trobar-se en un enclavament estratègic de la regió metropolitana, es troba en una situació d'elevat aïllament respecte les zones “interiors” o centrals de la regió metropolitana. En el marc de la redacció del PUE, es proposa una reflexió respecte a la interrelació de totes les iniciatives de millores urbanes que s'estan duent a terme i identificar quins poden ser les actuacions a incorporar, que millorant la trama urbana existent i per extensió la vida interior dels barris, permetin connectar-la adequadament amb els nous projectes i iniciatives en marxa d'escala metropolitana.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 • L'espai públic ha de ser generador de les condicions de qualitat de vida que permetin fer de l'àrea un lloc atractiu per a la residència.
 • Fer partícips als barris de les millores en el perímetre: bord riu i eix Carrascal.
CRITERIS PROJECTUALS
 • Generar noves portes al bord riu.
 • Crear noves àrees comunitàries en els barris.
 • Potenciar l'eix Carrascal com a senda verda metropolitana que connecti amb els barris i el borda ria.

Coneix també els nostres serveis aquí i recorda, si tens un projecte en ment, escriu-nos.

Ciutat

Comuna de Quinta Normal - Xile

Arquitecte

 • Francesc Badia
 • Marc Fernández
 • Xavier Matilla
 • Mònica Beguer
 • Pere Manubens
 • Daniel Vargas
 • Aitana Arroyo

Situació

Carrascal – Àrea Metropolitana

Any

2014

Àrea

225 Ha

Fotos

Equipo de proyecto

Col·laboradors

 • Eduard Villaronga
 • Claudia Berrios
 • Enrique Araya

COMPARTIR PROJECTE
Contacta’ns
close slider
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar?