Imagen-Portada-Pue-Franklin
Urbanització | Espai públic accessible

PUE FRANKLIN – Planejament urbà

Arquitectura per a tothom / Transformació urbana / Accessibilitat universal

Pla urbà estratègic – FRANKLIN

Els Plans Urbans Estratègics (PUE) zona intercomuna de la Regió Metropolitana, són una eina de gestió territorial que, partint d'una reflexió estratègica, permet desenvolupar una cartera de projectes urbans coherents per al territori. Tenen com a objectiu principal detonar processos de transformació urbana en diverses localitats i àrees urbanes, per la qual cosa busquen generar, potenciar i / o recuperar la capacitat dels territoris.

Per a la Elaboració dels PUE de la Regió Metropolitana, s'ha identificat una línia d'acció que busca renovar i valoritzar àrees urbanes d'interès històric, patrimonial i cultural que a la data presenten una imatge urbana heterogènia i en molts casos amb un evident deteriorament de l' espai públic.

L'objectiu general de l'estudi és elaborar un Pla Mestre capaç de gatillar processos de transformació i millora, d'impacte intercomunal, a través d'intervencions en l'espai públic. Els objectius específics, depenent de les particularitats de cada àrea, amb especial atenció als dèficits en els estàndards de qualitat de l'espai públic, són:

 • Aprofundir la reflexió estratègica (els fonaments de el pla) de les àrees d'intervenció
 • Elaborar un pla físic d'intervenció amb focus en l'Espai Públic
 • Comptar amb una cartera de projectes estratègics a 10 anys, postulables a Banc Integrat de Projectes
 • Definir un projecte detonant
 • Elaborar un pla d'acció i gestió per al Pla Urbà Estratègic de les àrees d'intervenció seleccionades.

El polígon proposat respon a el reconeixement de l'enclavament històric-comercial existent a sud de la comuna de Santiago, vinculat a l'antic Escorxador i de l'estació de ferrocarril de Sant Diego, i als eixos històrics de comunicació entre Santiago i Sant Miquel.

La superfície de l'polígon és de 179 Ha i el delimiten l'Autopista Nord-Sud a ponent, el carrer Ñuble a nord, el carrer Vicuña Mackenna a orient, i el límit comunal de Sant Jaume a sud.

El desafiament del PUE passa per assumir el rol de barri escorxador en la seva doble dimensió, metropolitana i local, i proposar com la recuperació i restauració dels espais públics interiors de barri pot contribuir a cohesionar-ho en la realitat múltiple de la resta de la comuna i a la vegada atorgarli condició de node intercomunal.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 • L'espai públic ha de ser generador de les condicions de qualitat de vida que permetin fer de l'àrea un lloc atractiu per a la residència.
 • Revaloritzar la potent activitat comercial de la zona incrementant el seu potencial turístic i generant les condicions per a una correcta convivència entre l'ús comercial i el residencial.
CRITERIS PROJECTUALS
 • Estructurar els barris - generar un nou eix turístic i cultural.
 • Definir una nova xarxa de carrers calma.
 • Nova porta urbana: nous nodes d'articulació en el perímetre comunal.

Ciutat

Santiago de Xile

Arquitecte

 • Francesc Badia
 • Marc Fernández
 • Xavier Matilla
 • Mònica Beguer
 • Pere Manubens
 • Daniel Vargas
 • Aitana Arroyo

Situació

Franklin - Àrea Metropolitana

Any

2014

Àrea

179 Ha

Fotos

Equip de projecte

Col·laboradors

 • Eduard Villaronga
 • Claudia Berrios
 • Enrique Araya

COMPARTIR PROJECTE
Contacta’ns
close slider
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar?